Rodzina Pani Luizy przyjechała z Czeczenii 4 lata temu.

Pani Luiza ma na utrzymaniu czwórkę dzieci: trzynastoletnią Makhę, jedenastoletnią Petimę, dziewięcioletniego Ruslana i sześcioletnią Zaremę.

Dzięki udziałowi w programie Witaj w domu rodzina przeniosła się do samodzielnego mieszkania. Po przeprowadzce Pani Luiza znalazła pracę.


Zebrano 11 770 PLN z 40 680 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.