Zakija i Said uciekli z Tadżykistanu 4 lata temu.

Mają czwórkę dzieci, mieszkają z trójką młodszych: dwudziestoletnim Jakubem, dziewiętnastoletnią Zaynap i jedenastoletnią Tahirą.

W Warszawie mieszka też ich najstarsza córka Fatima z mężem i małym synkiem Ahmetem.


Zebrano 6 111 PLN z 34 200 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.