Rodzina uciekła z Kaukazu 4 lata temu.
Makha i Mansur mają trójkę dzieci: dziesięcioletniego Alego, ośmioletnią Mahę i pięcioletnią Hadidżę.
Ali poważnie choruje, dlatego szczególnie ważne jest, aby mieszkał w odpowiednich warunkach. 


Zebrano 43 094 PLN z 38 640 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.