Zalina uciekła ze swoją rodziną z Czeczenii.
Od trzech lat mieszka w Warszawie lat razem z szóstką swoich dzieci: siedemnastoletnią Mają, czternastoletnią Mariną, jedenastoletnią Zulikhan, ośmioletnią Rozą, siedmioletnią Iman i czteroletnim Ruslanem.


Zebrano 9 934 PLN z 35 460 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.