Selam i Emanuel pochodzą z Erytrei, ale poznali się dopiero w Polsce. Niedawno urodziła się ich córeczka. Selam ma także kilkuletniego syna z poprzedniego związku.
Selam i Emanuel lubią gotowanie, muzykę i taniec. 


Zebrano 8 583 PLN z 27 060 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.