Pani Medina wraz z dorosłym synem, Panem Ramzanem, przyjechała z Kaukazu.
Są w trakcie starania się o status uchodźcy i ciągle nie wiedzą, czy będą mogli zostać w Polsce.
Pani Medina ciężko pracuje w gastronomii, Pan Ramzan pracuje jako ochroniarz.


Zebrano 4 052 PLN z 28 020 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.