Wesprzyj Fundację Ocalenie w prowadzeniu programu Witaj w domu - dzięki temu będziemy w stanie szybciej i sprawniej odpowiadać na potrzeby rodzin uchodźczych, objętych programem.


1Rodzaj wsparcia każdy month
Your recurring contribution will be processed automatically.
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.