OTWÓRZ DRZWI

Strzeżone ośrodki dla cudzoziemców (tzw. SOC), to miejsca pod nadzorem Straży Granicznej. Obowiązuje w nich rygor i kontrola, są stale pilnowane przez strażników.
W oknach są kraty, a wokół ośrodka znajdują się mury i druty kolczaste. Do takich ośrodków trafia część osób oczekujących na decyzję dotyczącą udzielenia im ochrony międzynarodowej w Polsce lub zobowiązania ich do powrotu do kraju pochodzenia.

W Polsce dozwolone jest umieszczenie w ośrodku strzeżonym rodzin z małoletnimi dziećmi oraz małoletnich bez opieki od 15. roku życia. Osoby osadzone często nie wiedzą, na jakim etapie jest ich sprawa, żyją w ciągłym napięciu i oczekiwaniu. Nie wiedzą, jaka będzie ich przyszłość i ile czasu jeszcze spędzą w zamknięciu.

W naszym spocie wypowiadają się osoby, które mają za sobą pobyt w ośrodku zamkniętym. Fundacja Ocalenie wspiera je w rozpoczęciu godnego życia w Polsce. Dzięki udziałowi w programie Refugees Welcome Polska mogą znaleźć mieszkanie, poznać polską kulturę i język.

Ty też możesz pomóc!

Wsparcie przez
serwis PayU

Dane Darczyńcy
Rodzaj wsparcia każdy
Kwota transakcji
Suma kwot
Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.