DONATE

Ocalenie Foundation has been working with migrants, including refugees, for over 23 years, helping them build a good and safe life in Poland. We provide legal, psychological and material assistance, career counseling, organize Polish language courses and tutoring classes for migrant and refugee youth. In 2023 we have helped around 15,000 people.

DONATE USING PAYU

Dane Darczyńcy
Rodzaj wsparcia każdy
Kwota transakcji
Wysokość darowizny
Inna kwota zł
Suma kwot
4. Payment Options
 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw. 
 

Oświadczenia