DONATE

Ocalenie Foundation helps refugees, migrants and repatriates to build a new life in Poland. We help find housing and renovate rooms or flats, fill out documents, offer therapy, teach Polish, and provide legal assistance. Just last year, we helped 2825 people from more than 90 countries.

DONATE USING PAYU

Dane Darczyńcy
Rodzaj wsparcia każdy
Kwota transakcji
Suma kwot
4. Payment Options
 
Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.