Pani Leila i jej mąż Muhdi byli zmuszeni do opuszczenia Czeczenii 8 lat temu.

Wychowują pięcioro dzieci i oboje ciężko pracują, żeby móc zapewnić im godną przyszłość. Zanim dołączyli do programu „Witaj w domu", mieszkali w ośrodku dla cudzoziemców. Teraz wynajmują mieszkanie.


Zebrano 1 170 PLN z 34 025 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Wysokość darowizny
Inna kwota zł
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.