Aza i Aslan uciekli z Czeczenii do Polski 5 lat temu. Mają piątkę dzieci: dziewiętnastoletniego Abdula, siedemnastoletnią Iman, trzynastoletnią Aminę, dziesięcioletnią Khedę i ośmioletnią Madinę. Wciąż czekają na rozstrzygnięcie w procedurze o status uchodźcy i nie wiedzą, czy polscy urzędnicy pozwolą im tu zostać.


Zebrano 4 817 PLN z 51 840 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy
2Kwota wpłaty
Wysokość darowizny
Inna kwota zł
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.