Aza i Aslan uciekli z Czeczenii do Polski 4 lata temu.
Mają piątkę dzieci: osiemnastoletniego Abdula, szesnastoletnią Iman, dwunastoletnią Aminę, dziewięcioletnią Khedę i pięcioletnią Madinę.
Wciąż czekają na rozstrzygnięcie w procedurze o status uchodźcy i nie wiedzą, czy polscy urzędnicy pozwolą im tu zostać.


Zebrano 829 PLN z 30 900 PLN
1Rodzaj wsparcia każdy month
Your recurring contribution will be processed automatically.
2Kwota wpłaty
Suma kwot
3Dane Darczyńcy
 
4Oświadczenia

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej  6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd.

Przekazując darowiznę oświadczasz, że zapoznałeś(-aś) się z Polityką Prywatności Fundacji Ocalenie w zakresie celu i sposobów przetwarzania danych osobowych darczyńców oraz przysługujących Ci praw.